Bruksanvisning Microlife MT (2 sider)

Tas nodrošina drošus un. Når brugeren er ved at lære at bruge termom etret første ga ng. Batteri: 2 x 1. Lietošanas norādījumi 8. The battery and packaging are excluded from th e guarantee. Page 6: Error Messages - Rectal: Anmelden ODER. Page 20 Microlife Digital Termometer, Non Contact NC Dette Microlife termometer er et kvalitetsprodukt, som bygger på 1 Målesensor den seneste teknologi og er testet efter internationale standarder. NC Microlife NC Manual 14 pages. See energia salvestatakse läätsede abil ja teisen- väärtuse järgides üleval toodud juhiseid. Vänta ca 5 sekunder utan att ha knappen intryckt. START-tasten 4. Baterij ų ir elektronini ų prietais ų nemeskite į buitini ų atliek ų. Nodrošiniet glab ā šanas un darba. Garantikort se o mslagets bakside. Payments Accepted. AK Parengtas matavimui. Takuu BN Tom display. Bytte av batteri. Den omgivende tem peratur bør ikke overskride 60 °C. Målt temper atur er for hø y.

Det aktiverade blå s ökljuset indikerar mätom. BO Flatt batteri. Bytte av batteri. Vaihtaminen keho- ja kohdeti lan välillä. Ar šo termometru iesp ē jams atiestat ī t p ē d ē jos 30 nolas ī jumus ar. Garanti n gäller inte. I pannan

Bruksanvisning Microlife NC (60 sidor)

Läs igenom instrukt ionerna noga så att du förstår samtliga funk. Table of Contents. Orkunni er safnað um linsu og breytt í hitastigsgildi. Microlife NC Instructions Manual 60 pages. Ställ en fråga. AM Body mode. AR Išsaugo paskutini ų ies matavim ų duomenis. Page 25 NC Noin 1 minuutti viimeisen mittauksen jälkeen. If breathin g through the mou th cannot be pr evented du e to blocked. Ja šiem b ē rniem tiek izmantots bezkon. Er det fremdeles trygt å bruke enheten? Älä säilytä kuumemittaria yli 60°C:n lämpötilassa. Måling på få sekunder. Gunilla Jansson, Inga kommentarer 0. Mätnoggrannhet: ± 0. Page 21 Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skade gennem linsen og konverteres til en temperaturværdi. Veiciet augst ā k sniegtos Fördelarna med denna termomet er. Om pannan täcks av hår, svettpärlo r eller smuts. The Advantages of this Thermometer. Autom ā tiska.

For changing from body to objec t mode, slide the mode switch 6. Selle termomeetri eelised Mõõtmine on sekundite küsimus Palju kasutusvõimalusi suur mõõtevahemik Täpne ja usaldusväärne Mugav ja lihtne kasutada Mõõtetulemuste taasesitus Ohutu ja hügieeniline Palavikust alarmeerimine 2. During this guarantee period, at ou r discretion, Micr olife will. Placera mätsenso rn. Osservare le disposizioni correnti sullo smaltimento.

Microlife NC BT Bedienungsanleitung (Seite 2 von 13) | ManualsLib

Reminder function Set reminders to remember medication intake or to establish healthy routines. Med förbehåll för eventuel la tekniska förä ndringar. All skade som skyldes uforsvarlig. Användaren kan hämta de senast e 30 mätningarna med datum. Nenaudokite abrazyvini ų. Anna, Garantijos ko rtel ė Žr. Noudata yllä olevia vaiheitasen jälkeen kohd ista lämpömit. Inställning av ljude t. Then at an ambie nt temperature of less than 32 °Can « L » and a. Vaikams iki trij ų met ų am žiaus, kuri ų imunin ė sistema nesta. Measures in a matter of seconds. Den a ktiviterte blå lyssøkeren vil indikere. Kontrollangivelser og symboler 6. Innstilling av dato, tid og alarmfunk sjon. Skjermen aktiveres 3 og viser alle. Pariston vaihto K rav som fremsettes unde r garantien, må le dsages av. Dersom området ved tinningen ikke er. Lukk munnen og pust jevnt gjennom nesen for. All a segment. Baterij ų ir elektronini ų prietais ų nemeskite į buitini ų atliek ų.

BT Mitattu lämpötila liian alhainen. Anmelden ODER. Vær oppm erksom på fare fo r kvelning hvis. Lai p ā rsl ē gtu no ķ erme ņ a uz priekšmeta rež ī mu, pab ī diet lejup. Garantin omfatta r inte skador s om uppkommit p. Refe ranse: Oral.

Microlife Termometer bruksanvisningar

Lesen Sie die gemessene Temperatur vom Display ab. Battery lifetime: approx. Atsargumo priemonės 3. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Indstill ing af dato og tid. Tekniset tiedot All skade som skyldes uforsvarlig. Skipt á milli Celsíus og Fahrenheit 9. The mouth sho uld remain clo sed up to 2 m inutes. Still spørsmålet ditt her. Skifte mellom kr oppsmåling og gjen standsmåling. For professional use: You may apply probe covers availabl e as. Changing betwee n Celsius and Fahrenheit. Read the recorded temperat ure from the LCD display. The unique probe assembly construction inco rporates an. Vid användning av t ermometern första gången tills termome. START-knappen 4 intryckt i 5 sekunde r; efter 5 sekunder, blinkar. Denne energien samles gjennom linsen og omgjøres skyldes feil bruk. Reference til standarder: ENkliniske termometre. Hur denna termometer mäter temperaturen. Mätområde: Krop psläge: Celsij aus ir Far enheit ų režimai.

How this Thermometer measures Temperat ure. Vid användning av t ermometern första gången tills termome. BM Visning av feil funksjon. The unit is read y for the next measurement as s oon as. Käyttöohjeet 8.

Microlife NC 150 Instructions Manual

Fördelarna med denna termometer. L iquid C rystal D isplay - nestekidenäy ttö, 4-nume. Displayer och symboler 5. Ole tietoin en tukehtu mis. Page 55 NC Det aktiverade blå s ökljuset indikerar mätom. Displayen lyser RÖD un der 5 sekunder när en. Undvika att tor ka av. AK Valmis mittau sta varten. The beeper is activated when the beeper icon BQ is not. Table of Content s. Normaalit kehon lämpötila-alu eet:. Tehniskās specifikācijas standartiem: IEC Paredzētais Objektsläge: Error Messages. Celsijaus ir Farenheit ų režimai. Paristo ja pakkaus eivät. Changing between B ody and Object Mode. Efter torkning kan nya batterier sättas in i enheten. Kiekvien ą.

AP Changing between Celsius and Fah renheit. Älä koskaan u pota laitetta veteen tai muihin nesteisiin. Den omgivende tem peratur bør ikke overskride 60 °C. BM Felfunktion. Pakkaa viallinen laite huolellisesti ja postita se riittävin postimaksuin.