WHXM3 | Helpgids | De bijgeleverde hoofdtelefoonkabel gebruiken

De app " Sony Headphones Connect " installeren Belangrijke informatie Voorzorgsmaatregelen Handelsmerken Websites voor klantenondersteuning Problemen oplossen Wat kan ik doen om een probleem op te lossen? Opmerking Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. One-touch connection NFC werkt niet. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Activeer de koppelingsmodus op de headset. De headset werkt niet goed U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek. Stille stem van bellers De headset resetten of initialiseren De headset resetten De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen. Kan geen verbinding maken via Bluetooth Vervormd geluid Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert. De geluidsonderdrukkingsfunctie gebruiken De geluidsonderdrukkingsfunctie aanpassen aan de gebruiker NC-optimalisatie Naar omgevingsgeluiden luisteren Naar omgevingsgeluiden luisteren tijdens het afspelen van muziek omgevingsgeluidsmodus Snel luisteren naar omgevingsgeluid snelle-aandachtsmodus Geluidskwaliteitmodus Over de geluidskwaliteitmodus Ondersteunde codecs Over de DSEE HX-functie Telefoongesprekken voeren Een gesprek aannemen Een gesprek voeren Functies voor een telefoonoproep De Bluetooth-verbinding verbreken na gebruik De functie voor gesproken hulp gebruiken De Google Assistant gebruiken Amazon Alexa gebruiken De functie voor gesproken hulp gebruiken Google app De functie voor gesproken hulp gebruiken Siri De apps gebruiken Wat kunt u doen met de app "Sony Headphones Connect"? Het volume van de headset voor het voeren van een gesprek en voor het afspelen van muziek kunnen afzonderlijk worden geregeld. Is de stroom enkel bedoeld om de noise cancelling funktie te bedienen? Hert opladen lukt niet. Controleer uw email Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding. Is de stroom enkel bedoeld om de noise cancelling funktie te bedienen? Bekijk onze Facebook®-pagina. Werk de software van de headset en de app "Sony Headphones Connect" bij naar de nieuwste versie. De handleiding is 2,39 mb groot. De knop op mijn koptelefoon waarmee ik eerder het geluid kon regelen noise cancelling zegt nu de the google assistant is not connected. Gebruik deze handleiding als u problemen ervaart of vragen hebt. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd.

Hoe kan ik dit ongedaan maken? Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. U kunt de aanraaksensor van het bedieningspaneel alleen gebruiken voor de snelle-aandachtsmodus. De headset werkt niet goed U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek.

Handleiding Sony WHXM3 (pagina 1 van ) (Nederlands)

De headset biedt ondersteuning voor het afspelen van hogeresolutie-audio. De headset werkt niet goed U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. De app " Sony Headphones Connect " installeren Belangrijke informatie Voorzorgsmaatregelen Handelsmerken Websites voor klantenondersteuning Problemen oplossen Wat kan ik doen om een probleem op te lossen? Unable to make a Bluetooth connection. Wanneer u een tweede of volgend apparaat koppelt de headset heeft koppelingsinformatie voor andere apparatenhoudt u de -knop ongeveer 7 seconden ingedrukt. TV luisteren zonder een ander te storen. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Sluit een afspeelapparaat met behulp van de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel aan op de INPUT-aansluiting. De oplaadtijd is te lang. Afhankelijk van het entertainment aan boord mag de stekkeradapter voor gebruik aan boord van een vliegtuig niet gebruikt worden. Raadpleeg de. Het opladen lukt niet. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd. De oplaadtijd is te lang. Het resterende batterijniveau van de headset wordt niet weergegeven op het scherm van een iPhone of iPod touch. Word nu lid en maak deel uit van onze community! Eenvoudige installatie met app Verbinding maken met behulp van de app "Sony Headphones Connect" Android-smartphone Koppelen en verbinden met een Android-smartphone Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone One-touch connection NFC met een Android-smartphone Android 4. Kan geen verbinding maken via Bluetooth Vervormd geluid Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert. Resultaten voor. JavaScript is uitgeschakeld. Geluid Geen geluid Laag geluidsniveau Lage geluidskwaliteit Het geluid hapert vaak. De headset wordt automatisch uitgeschakeld als u de bijgeleverde hoofdtelefoonkabel loskoppelt wanneer de headset is ingeschakeld. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" Bluetooth verbonden te horen. Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is.

Het resterende batterijniveau van de headset wordt niet weergegeven op het scherm van een iPhone of iPod touch. JavaScript is disabled. Ik was bezig de koptelefoon in te stellen. Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken. Eenvoudige installatie met app Verbinding maken met behulp van de app "Sony Headphones Connect" Android-smartphone Koppelen en verbinden met een Android-smartphone Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone One-touch connection NFC met een Android-smartphone Android 4. Het ruisonderdrukkingseffect is onvoldoende.

WHXM3 | Helpgids | Een gesprek voeren

Suggesties inschakelen. Zoeken resetten. Use this manual if you encounter any problems, or have any questions. Stille stem van bellers De headset resetten of initialiseren De headset resetten De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen. Distorted sound The Bluetooth wireless communication range is short, or the sound skips. Hulp nodig? Het opladen lukt niet. Heeft u een vraag over dit product? U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Bij een inkomend gesprek hoort u een beltoon via de headset. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om de headset te zoeken. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij uw smartphone of mobiele telefoon is geleverd. Ik kreeg de optie een Google assistent in te schakelen. De app " Sony Headphones Connect " installeren Belangrijke informatie Voorzorgsmaatregelen Handelsmerken Websites voor klantenondersteuning Problemen oplossen Wat kan ik doen om een probleem op te lossen? Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Bluetooth Het koppelen lukt niet. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat voor meer informatie. Schakel JavaScript in en laad de pagina opnieuw. Zorg ervoor dat u de L-vormige stekker aansluit op het verbindende apparaat. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien. Stille stem van bellers De headset resetten of initialiseren De headset resetten De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen. Voordat u het koppelen start, moet u ervoor zorgen dat: het Bluetooth-apparaat zich op een afstand van maximaal 1 m van de headset bevindt; de headset voldoende opgeladen is; u de gebruiksaanwijzing van het Bluetooth-apparaat bij zich hebt.

Wat kan ik doen? Hoe kan ik dit ongedaan maken? Voer de koppelingsprocedure uit op het Bluetooth-apparaat om de headset te zoeken. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth connected" Bluetooth verbonden te horen. Bedoelde u:. One-touch connection NFC werkt niet.

WHXM3 | Help Guide | Top

Bluetooth Het koppelen lukt niet. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Het opladen lukt niet. De headset werkt niet goed U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek. Wanneer het volume de maximum- of minimumwaarde bereikt, hoort u een waarschuwingstoon. Als u uw vinger op de aanraaksensor van het bedieningspaneel houdt nadat u omhoog of omlaag hebt geveegd, blijft het volume wijzigen. Just trying to help you!!! Hert opladen lukt niet. Hint Zelfs wanneer de headset uitgeschakeld is, kunt u muziek beluisteren. JavaScript is uitgeschakeld. De headset wordt niet herkend door de computer. Stel uw vraag in het forum. The remaining battery charge of the headset is not displayed on the screen of an iPhone or iPod touch. Opmerking Gebruik een smartphone of mobiele telefoon op een afstand van minstens 50 cm van de headset. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd. Alle forumonderwerpen Vorig onderwerp Volgend onderwerp. Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is. Haatdragende of gewelddadige inhoud Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Use this manual if you encounter any problems, or have any questions. Raadpleeg de. Is de stroom enkel bedoeld om de noise cancelling funktie te bedienen? JavaScript is uitgeschakeld. U krijgt het gesproken bericht "Bluetooth pairing" Bluetooth-koppeling te horen.

Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. Stille stem van bellers De headset resetten of initialiseren De headset resetten De headset initialiseren om de fabrieksinstellingen te herstellen. De headset werkt niet goed U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek. Werk de software van de headset en de app "Sony Headphones Connect" bij naar de nieuwste versie. Als de stroom uitgeschakeld is blijft de koptelefoon toch nog muziek afspelen. Selecteer [WHXM3] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen. Als u iemand belt tijdens het afspelen van muziek, wordt het afspelen automatisch hervat nadat het gesprek beëindigd is.

Sony WH-1000XM3

Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. Hert opladen lukt niet. Het volume verhogen: veeg herhaaldelijk omhoog tot het gewenste volumeniveau bereikt is. Charging time is too long. De headset wordt niet herkend door de computer. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider. Zorg ervoor dat de stekker goed aangesloten is. Gebruik de bijgeleverde stekkeradapter voor gebruik aan boord van een vliegtuig om gebruik te maken van het entertainment aan boord. Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel of niet mee geholpen bent! Om een apparaat voor het eerst met de headset te gebruiken, moet u het eerst koppelen. Als u uw vinger op de aanraaksensor van het bedieningspaneel houdt nadat u omhoog of omlaag hebt geveegd, blijft het volume wijzigen. Kan geen verbinding maken via Bluetooth Vervormd geluid Het draadloze Bluetooth-communicatiebereik is kort of het geluid hapert. Eenvoudige installatie met app Verbinding maken met behulp van de app "Sony Headphones Connect" Android-smartphone Koppelen en verbinden met een Android-smartphone Verbinden met een gekoppelde Android-smartphone One-touch connection NFC met een Android-smartphone Android 4. In dat geval kan de ruisonderdrukkingsfunctie niet gebruikt worden. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk! Wanneer de headset wordt geïnitialiseerd. TV luisteren zonder een ander te storen. Hoe krijg ik dat voor elkaar? De headset werkt niet goed U kunt de andere persoon niet horen tijdens een telefoongesprek. Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken. Indien dit NIET het geval is loopt de batterij gegarandeerd leeg.

Selecteer [WHXM3] dat weergegeven wordt op het scherm van het Bluetooth-apparaat om te koppelen. Wanneer ik het knopje indruk waarmee je normaliter de instellingen van Noise cancelling etc. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk! Bekijk onze Facebook®-pagina. Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.