Candy CA CBP 62 N handleiding

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen kinderen inbegrepen met beperkte sensorische, fysieke of geestelijke capaciteiten, of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Candy CBP 61 N. Schoonmaak De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden. Product: Spam. Candy CBGW. Candy Cbt 96 x. U heeft geen emailadres opgegeven Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in. Pohon garážových vrat Návod k pou ż ití. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de afzuigkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. Candy Afzuigkappen handleidingen. Plaats het koolstoffilter ter afdekking van het rooster voor de bescherming van de zuigmotor zodanig dat de uitsparingen op het filter samenvallen met de pennen aan de zijkanten van het rooster. Candy CBT W. H2 afb. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. Candy CBP 61 W. Candy CBT 62 N. Zoeken resetten. Draai het koolstoffilter met de klok mee bajonetbevestiging. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. Garage door operator Operating Instructions. Maak de staven met schroeven en ringen vast Fig. Fettfiltren bör rengöras efter åtta till tio veckor beroende på användning. Waarschuwing De afzuigkap nooit gebruiken als het rooster niet goed gemonteerd is!

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Candy CBT60X In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. Selecteer een taal NL. Naped bramy garazowej Instrukcja obs ł ugi.

Handleidingen voor Candy Afzuigkappen

Candy Exhaust hoods user manuals. De afzuigkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten. Installatie a. Forum Cardo-Door-Ultra-excellent. Heeft de kap geen stekker rechtstreekse verbinding met het netdan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Always switch off the electricity supply before. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. Candy CBG 62 X. Garagedeuraandrijving Handleiding. Weekend en feestdagen tellen niet mee. Candy CBT Candy CBT E or by the earth symbol [ ], or coloured. Accionamiento para puertas de garaje Instrucciones de uso. Candy CBP 62 W. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Candy CBTN. Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. Meer dan 16 miljoen onderdelen en accessoires! Wellicht kunnen de bezoekers van ManualsCat.

Candy CFT Autotallin ovimoottori Käyttöohje. Candy CBGW. Draai op de staven de schroeven zonder kop gedeeltelijk vast, deze dienen voor de regeling van de stand van de kap. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de afzuigkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Candy CBPW.

Candy Exhaust hoods manuals

Monteer op de open afvoeropening de verbindingsring Fig. Automatismo para portões de garagem Manual de instruções. In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Persoonlijke of privégegevens Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. Candy CBTX. Spelregels forum Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels: lees eerst de handleiding door; controleer of uw vraag al eerder door iemand anders is gesteld; probeer uw vraag zo duidelijk mogelijk te stellen; heeft u een probleem en al geprobeerd om dit op te lossen, vermeld dit erbij aub; heeft u een oplossing gekregen van een bezoeker dan horen wij dat graag in dit forum; wilt u een reactie geven op een vraag of antwoord, gebruik dan niet dit formulier maar klik op de knop 'reageer op deze vraag'; uw vraag wordt direct op de website gezet; vermijd daarom persoonlijke gegevens in te vullen; Belangrijk! Uitvoering als afzuigend apparaat De afzuigkap is voorzien van een bovenste luchtuitgang B1 en achterste luchtuitgang B2 voor de afvoer van dampen naar buiten afvoerpijp en bevestigingsbandjes niet meegeleverd. Candy CBG 61 W. Rook en dampen worden weer in de keuken teruggevoerd. Candy CBT Candy CBT 62 W. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Candy CBP 62 W. Ställ en fråga. Bij ons vindt u originele en vervangende onderdelen en accessoires voor verschillende merken en modellen, o. Candy CBT 66 W. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd. Use of charcoal filter is there. Candy CBP 61 W. Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres.

Candy CBGN. Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben. Maak de staven met schroeven en ringen vast Fig. Elektrische aansluiting De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de afzuigkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. Product: Spam. Candy CBGX.

Manual - Candy CA CBP 62 N Cooker Hood

Candy Cbt 96 x. Bedieningen 4. Candy Afzuigkappen handleidingen. Candy CBG 62 X. Candy CBTX. If your Exhaust hoods is not in this list please use the search box in top of the website, it could by that your Exhaust hoods is categorized in another category. Indien binnen een steunrooster geplaatst dan kan deze een van de volgende types zijn: papieren filter deze moet een keer in de maand vervangen worden of wanneer de bovenkant ervan van kleur verandert, als de kleur uit het rooster zichtbaar is. Via e-mail zal je automatisch op de hoogte gesteld worden als iemand gereageerd heeft op je vraag. Via de knop 'Selecteer een taal' kan je kiezen in welke taal je de handleiding wilt bekijken. Candy CBT 62 W. Candy CBP 62 W. Meer dan 16 miljoen onderdelen en accessoires! Ställ en fråga. Pagina: 15 16 Controleer of de zijkastjes, waartussen de afzuigkap gemonteerd moet worden, sterk genoeg zijn voor de montage van de kap. Maak de kap aan de zijkastjes met 4 schroeven P vast. Schoonmaak De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden. Use of charcoal filter is there. Tot bestellen betekent morgen afleveren indien u betaalt met iDEALPayPal of MultiSafepay na de ontvangst van de betalingsbevestiging en indien product voorradig is. Abonneren Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Cardo Door Ultra excellent bij: nieuwe vragen en antwoorden nieuwe handleidingen U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven. Vervanging lampjes Sluit de stroom af. Uitvoering als afzuigend apparaat De afzuigkap is voorzien van een bovenste luchtuitgang B1 en achterste luchtuitgang B2 voor de afvoer van dampen naar buiten afvoerpijp en bevestigingsbandjes niet meegeleverd. De voedingskabel moet door de bevoegde technische assistentie dienst worden vervangen. Candy CBTX. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Dit apparaat mag niet gebruikt worden door personen kinderen inbegrepen met beperkte sensorische, fysieke of geestelijke capaciteiten, of met weinig ervaring en onvoldoende kennis, tenzij dit niet geschiedt onder het toezicht of volgens de gebruiksaanwijzingen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Candy CBG 61 W. Vervanging lampjes Sluit de stroom af. Stel een vraag. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Candy CBT 66X. Email deze handleiding.

Candy CA CBP 62 N handleiding

Garasjeportåpner Bruksanvisning. Candy CBT X. Candy CBPW. Candy CBP 62 W. Uw handleiding is per email verstuurd. Alle handleidingen op ManualsCat. Candy CBP 62 W. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd. Candy CBP 61 W. Druk hard Fig. Wij zijn sterk afhankelijk van de bezorgdienst. Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord. De afzuigkap moet regelmatig schoongemaakt worden, zowel binnen als buiten. Candy CBTN. Candy CBG 61 X. Den här manualen tillhör kategorin och har betygsatts av 1 personer med ett genomsnitt på 7. Maak de kap aan de zijkastjes met 4 schroeven P vast. Onderhoud Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. Candy CBG 61 N. Deel deze handleiding:. Het frituren moet geschieden onder voortdurende controle om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt.

Candy CBG 61 N. Candy CBG 61 W. Candy CBP 61 X. Candy CBT60X Verwijder de stoomverzamelaar maak deze uit de haken los - Fig. Garázskapu-hajtómu Használati utasítás.