Univerzální nabíječka baterií Tronic TLG B1 z Lidlu | recenze a cena

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Riziko znáša výlučne užívateľ. Vopred dakujem. Zabraňte přímému slunečnímu záření. Inhalt sverzeichnis. Ni-Cd-Akku- Batterien können bis zu 1. Bei Beschädigungen der Anschlußleitung muss diese vom Hersteller, Kundendienst oder einer entsprechend ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Seite Brug Af Genopladelige Batterier Akkuer Hvis et af batterierne er løbet ud, skal du sørge for, at batterivæsken ikke kommer i kontakt med huden! Návod na použitie TRONIC TLG A1 Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky Inhalt sverzeichnis. Tell me about yourself? The complete original Declaration of Conformity can be obtained from the importer. Ez a túltöltést védi még pluszban, ha a töltés végének felismerése esetleg hibás akku miatt nem reagálna. Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. Seite Inbetriebnahme Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. Das Risiko trägt allein der Benutzer. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Tämä on tarkoitettu ylimääräiseksi suojaksi ylilatausta vastaan, mikäli latauksen loppumisen tunnistus ei toimi asianmukaisesti mahdolli- sesti viallisen akun vuoksi. Seite Tekniska Data Det gäller även utbytta och reparerade delar. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba. AK-BC - user manual. Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt.

Cancel Submit. Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář. Sign up! The symbol of the crossed out basket. Lastmanuals ponúka spoločensky riadený servis zdieľania, uchovávania a hľadania manuálov súvisiacich s používaním hardwaru a softwaru: návody, manuály, rýchle návody, technické poznámky

Einhell BT-BC 12 user manual (72 pages)

Napsat komentář Zrušit odpověď na komentář. Appropriate segregation of rubbish for subsequent. Previous Page. Facebook Google Twitter Linkedin. Smaltire gli accumulatori difettosi e non più utilizzabili, rispettando l'ambiente! The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Emme vastaa minkään- laisista määräysten vastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista. Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. Mám jí několik let ,dávám do ní jakékoliv baterie a funguje úžasně. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Batterivæsken kan føre til ætsning af huden! Von PC hochladen. Seite Tekniske Data Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Om det kommer in vatten i batteri- personer som saknar motsvarande kvalifikationer laddare kan den totalförstöras. Seite Įvadas įkrauti. Rengöring och allmän service får bara göras av barn om någon vuxen håller uppsikt. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period. Diese Anleitung auch für: Ian This manual is also suitable for: Tlg c5. Na webových stránkach www. P Instruções de serviço. Diese Anleitung auch für: Ian Page 72 Importeur Seite von 63 Vorwärts.

The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Das Gerät wurde sorgfältig produziert E-Mail: kompernass lidl. Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, The Battery Charger displays no functions as these can damage the upper surfaces. Wszelkie roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytko- wania niezgodnie z przeznaczeniem są wykluczone. Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Det ger ett extra skydd mot över- laddning om produkten inte skulle känna av när ett batteri är fulladdat på grund av att det ev.

TRONIC KH OPERATING INSTRUCTIONS MANUAL Pdf Download | ManualsLib

The operator alone bears the liability. Liitä pistora- puhdistuksen yhteydessä kosteutta! Page Varningar Den här produkten ska inte användas av personer inklusive barn med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de inte övervakas eller instruerats av någon ansvarig person som visar hur produkten används på ett säkert sätt. Page Odstraňovanie Porúch Ak pomocou uvedených krokov nemôžete odstrániť problém, obráťte sa na zákaznícky servis. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Seite 6: Warnings Used If the situation is not avoided it could lead to property damage. Nepriimamos jokios pretenzijos dėl žalos, atsiradusios naudojant prietaisą ne pagal paskirtį. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Upload from URL. Seite Veiksenos Indikatoriai Prietaiso valdymo laikmačiu funkcija Papildomai akumuliatorių kroviklyje yra prietaiso valdymo laikmačiu funkcija, po 15 valandų automatiškai įjungianti palaikomojo įkrovimo režimą. Difficulty Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Noch keinen Account? Difficulty 1. Når garantiperioden er udløbet, skal evt. Ellers lades akkuerne plet, og at alle dele er uden synlige skader. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Achtung - Akkus nicht überladen. Attenzione: non sovraccaricare gli accumulatori. Seite Inledning All annan eller utökad form av användning räknas som felaktig.

Seite Visning Af Driftstilstand Timerstyring Batteriopladeren har en timerstyring, som automatisk skifter til vedligeholdelses- opladning efter15 timer. Seite 16 Maahantuoja Page 72 Importeur Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Upload from disk. Von URL hochladen.

User manual Einhell BT-BC 5 (72 pages)

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Jei situacijos neišvengiama, gali būti patirta materialinės žalos. Mahdollisesti jo ostettaessa olemassa olevista vaurioista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi pakkauksen avaamisen jälkeen, viimeistään kuitenkin kahden päivän sisällä ostopäiväyksestä. Ne érje a készüléket közvetlen napsugárzás. Seite Inbetriebnahme Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. Seite Tekniska Data Det gäller även utbytta och reparerade delar. Dies dient als zusätzli- cher Schutz vor Überladung, falls die Ladeschlusserkennung aufgrund eines evtl. Page 4: Table Of Contents Importer Seite Įvadas įkrauti. The incorrect use may also cause hazard such as short-circuits. Hľadať návod. Page 21 Risk för elektrisk stöt! Nächste Seite. Nepoužívajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa napr. The complete original Declaration of Conformity can be obtained from the importer. Prohlédněte si další výrobky Tronicnebo všechny spadající pod privátní značky Lidl. Please dispose of your defective or exhausted batteries in an environmentally friendly way. You can download these instructions along with many other manuals, product videos and software on www. Quick Links Download this manual. Anderenfalls werden die Akkus nicht aufgeladen.

Pełny oryginalny tekst deklaracji zgodności jest dostępny u importera. Nabíječka TLG B1 má ochranu proti přebití a přepólování a automatickou identifikaci baterie. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym. Page Odstraňovanie Porúch Ak pomocou uvedených krokov nemôžete odstrániť problém, obráťte sa na zákaznícky servis. What is your company name.

Tronic KH 966 Operating Instructions Manual

Page 28 Importör I garantitilfælde bedes du kontakte service-afdelin- www. Vältä tällöin koske- tusta ihon kanssa käyttämällä esim. Refresh-Function: Older Capacity of the battery mAh x 1,5 x 60 batteries or those that have been stored for a long Charging current of the appliance mA Page 8: Troubleshooting Troubleshooting Important! Seite 46 Importeur Záruka na nabíječku jsou 3 roky. Page Varningar Den här produkten ska inte användas av personer inklusive barn med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och kunskap om de inte övervakas eller instruerats av någon ansvarig person som visar hur produkten används på ett säkert sätt. Diese Anleitung auch für: Ian Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Seite Reinigung Stadtteils oder im Handel abzugeben. Tämä on tarkoitettu ylimääräiseksi suojaksi ylilatausta vastaan, mikäli latauksen loppumisen tunnistus ei toimi asianmukaisesti mahdolli- sesti viallisen akun vuoksi. There is a risk of losing health or life e. Sign In OR. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period. Der er fare stikkontakten. Prohlédněte si další výrobky Tronicnebo všechny spadající pod privátní značky Lidl. The complete original Declaration of Conformity can be obtained from the importer. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Más vagy ezen túlmenő használat rendeltetésellenesnek minősül. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Page Inledning All annan eller utökad form av användning räknas som felaktig. Batterisyran kan ge frätskador på huden! V žiadnom prípade Lastmanuals nemá zodpovednosť ak dokument, ktorý hľadáte nie je k dispozícií, je nedokončený, v inom jazyku ako je ten Váš, alebo ak model jazyka nesúhlasí s opisom. Seite 16 Maahantuoja Den komplette, originale overensstemmelseserklæring kan rekvireres hos importøren.