Bruksanvisning Indesit IWSC ECO (4 sidor)

A Skapet ar tungt. Vilken temperatur ska jag använda för att tvätta mina kläder? Relaterade produktmanualer. Mail: marinesales do meticusa. SarahInga kommentarer 0. Ludd kan fastna, som sedan tipper till droppránnan och avrinningsslangen. De koeltas met ee n zachte spon s en neutraal af wasmiddel reinige n. Anmál skadan till butik eller âterfôr- säljare om leverans skett direkt därifrän. Fôrvara aldrig kolsyrade drycker eller flas- kor och burkar av glas i frys. Whether you have restrictions on space, or other special requirements we build our appliances to meet your needs and that of your home. Använd inte starka eller repande rengôrngsmedel, stâlull, rivande svampar eller IGsningsmedel. Do not use solven ts, gasoline or alcohol as they m ay damage th e coolbag. Instrukcja obs ł ugi. Life Proof. Om dórren stángs innan all fukt fórsvunnit kan det bli in- stangd lukt i skápet. Dieses Symbol erinnert Sie daran. Skruva fast óvre gangieden pa andra sidan och flytta täckbrickan. Sc hraube n Sie den Was. Relaterade produktmanualer. Nar kéldslussen ar óppen ár det kylskápstemperatur ¡ hela skápet. Use cleaners on the sponge, ne ver use cleane rs directly on t he product. Deterg ent should onl y be p oured into the. Relaterade produktmanualer. E xtension. Vilken temperatur ska jag använda för att tvätta mina kläder?

Hollefeldstraße 63 · D Emsdetten. Electrolux TRG Användarmanual. Mail: marinesales do meticusa. Kalkavlagringar kan förhindras genom att begränsa tvätt vid höga temperaturer och använda den rekommenderade mängden tvättmedel per tvätt. Use this handy guide to help you pick the best one for you. G versehenen Kaltwasser. Maak de binnenruimte vervolge ns droog.

Indesit Service: Last ned manualer for husholdningsapparatene dine

A Se till att anslutningskabeln inte kommer i kläm när ska- pet installeras eller flyttas. Skápet fungerar inte alls, varken kyla eller belysning Kontrollera att: e termostatratten stár pá nágot av lágena 1-MAX e stickproppen sitter ordentligt i vägguttaget e att sákringen ár hel och att det kommer fram stróm till eluttaget. Pick the right appliance In a four-member family, space is a precious commodity. Electrolux TRA Användarmanual. Wenn Sie Hilfe benötigen, können Sie hier einen Termin mit einem unserer Techniker vereinbaren oder unsere Fehlerbehebungs- und Gerätehandbücher durchsuchen. Hur förhindrar jag att droppar bildas på glasskivorna i mitt kylskåp? Är din fråga inte listad? Tsim Sha Tsui · Kowl oon. Relaterade produktmanualer. Sátt tillbaka gall- ret med nedre delen fórst 5. Det krävs god luftväxling runt skápet fór att det skall fungera. Folj installa- tionsanvisningen. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. FreshW ay FW 10. For mor e detailed instructions on how to remove them, see the Installation Guide. Lesen Sie die Hinweise bitte aufmerksam durch, sie liefern. Jag har tvättat noga hela doseringsbehållaren, tagit bort hävertventilerna och satt tillbaka och det rinner vatten genom alla rör i den och den sitter på plats men allt sköljmedel blir ändå kvar i facket. Der Waschvollautomat. Reinigungsmi ttel auf dem Sc hwamm, nie un mittelbar auf dem Produkt verwenden. Dieses Symbol erinnert Sie daran.

Vad kan jag göra åt ett illaluktande kylskåp? En vanlig metod för att lösa problemet med ett illaluktande kylskåp är att hälla ner vinäger i avloppet och placera en kopp vinäger ett tag i kylen. Under drift hors ett susande ljud fran kompressor och kyl- system. Dishwashing New home: time to celebrate : Moving was stressful, but necessary. Gustaf Melin s gata 7. Är din fråga inte listad? The cycle duration indicated on the display or instruction manual is an estimate based on.

Bruksanvisningar för Indesit Kyl-frysar

Versez le produ it détergent sur l'é ponge, jamais dir ectement sur le pr oduit. Den instálida temperaturen halls sedan automatiskt. Nettoyez le sac réfrigéra nt avec une éponge souple et un prod uit détergent neutre. Ditt plaggs tvättlapp visar den rekommenderade tvättemperaturen. Temperaturen i skapet varierar beroende pâ omgivningstem- peratur, hur mycket matvaror det ar i skapet och hur ofta dórren óppnas. Vad är en avloppsansluten torktumlare? Stickproppen skall ansiutas till jordat vágguttag. Se márkning pa gamia lampan och pá lampskármen. Tag ut sákringen om stickproppen ár oátkomlig. Compartment 2: W ashing detergen t powder. Der Waschvollautomat. Luftkanalerna under, bakom och óver skapet far inte blockeras. Sköljmedlet blir kvar i sköljmedelsfacket. Sport Shoes 30°C. Rengør aldri g køletasken under rindende vand. Just 1 push for clean laundry in only 45 minutes. Táck inte hyllorna med brickor eller plastfolie. Skall de ej till- lagas inkdpsdagen kan termostaten behóva stállas pá ett hógre kallare láge. Kalkavlagringar kan förhindras genom att begränsa tvätt vid höga temperaturer och använda den rekommenderade mängden tvättmedel per tvätt. Deswegen ist unser Indesit Service-Team auch weiterhin gerne für Sie da und steht für Reparaturarbeiten sowie für telefonische Beratungen zur Verfügung. Whether you have restrictions on space, or other special requirements we build our appliances to meet your needs and that of your home. Sicherheitshinweis - Wäschetrockner. Es ist äußerst wichtig, diese Bedienungsanle itung sorgfältig.

Rengóring O 6 9 án Rengór skápet regelbundet. Vad är en kondenstorktumlare? F ollow the instructions given on the detergent packaging. Asci ugare quin di completa mente l'in terno. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga.

Köp Bauknecht Bosch Cylinda Ikea Indesit Privileg Smeg Whirlpool termostat för kylskåp

Registrer produktet ditt gratis nå og få råd om stell og vedlikehold av dine registrerte apparater, samt eksklusive fordeler tilpasset dine behov. Kóldslussen skall alltid vara placerad mitt for ett dorrfack sa att lagom mycket kall luft fôrs ned till svaldelen. Vad är en avloppsansluten torktumlare? Tag ocksá bort transportstóden pá dérrsidan. RA är ett köldmedium som används i maskiner som kyls till noll grader Celsius. W aschmaschine. Uso de la bols a nevera. Torka torrt i skápet nár all is smákt och starta pa nytt genom att stálla termostaten ¡ normalláge. HansInga kommentarer 0. Om kylsystemet punkteras kan allvarlig skada upp- sta pá skápet och de fórvarade matvarorna. Auspacken und Aufstellen. Reinigungsmi ttel auf dem Sc hwamm, nie un mittelbar auf dem Produkt verwenden. Die Öffnungen mittels der mitgelieferten Abdeckungen. Bedienungsa nleitung. Ljud och vibrationer kan uppstá om ská- pet inte stár stadigt och plant 3om det star ttt intill annat fóremál eller om rérslingorna pa baksidan gar emot varan- dra 2. Handtag Lossa handtaget. Applicare il deterge nte sulla spugna, mai d irettamente su l prodotto. Unsere Website ist intuitiv nach Interessensgebieten wie Kochen, Kühlen, Geschirrspülen und Wäsche sortiert aufgebaut, um Ihnen bei der Suche nach Ihren passenden Haushaltsgeräten bestmöglich zu helfen. Det rinner vatten pá golvet e Ár avrinningshálet och slangen ¡ bakvággen tilttáppta? Washing Machines. A Skápet ár endast avsett fôr fôrvaring av matvaror fôr nor- malt hushallsbruk och enligt denna bruksanvisning. Relaterade produktmanualer. Det skadar skapet. Sikkerhetsvarsel - Tørketrommel. Welcome to Indesit The home of large and small domestic appliances, providing everyday solutions to everyday needs for your home and kitchen.

Lat inte ská- pet vara óppet längre eiler oftare än nôdvändiat. En vanlig metod för att lösa problemet med ett illaluktande kylskåp är att hälla ner vinäger i avloppet och placera en kopp vinäger ett tag i kylen. No vierta nu nca el dete rgente di rectamente sobre el pro ducto, s ino sobre la esponja. Mail: budapest do metic. Wasseranschluss an siehe. Jag har tvättat noga hela doseringsbehållaren, tagit bort hävertventilerna och satt tillbaka och det rinner vatten genom alla rör i den och den sitter på plats men allt sköljmedel blir ändå kvar i facket.

Indesit dokumenter

No vierta nu nca el dete rgente di rectamente sobre el pro ducto, s ino sobre la esponja. Torka torrt i skápet nár all is smákt och starta pa nytt genom att stálla termostaten ¡ normalláge. FW 32 n. A Service och reparationer skall utfóras av ett av leveran- tóren legitimerat servicefóretag. Kylskápet Igângsâttning © a. Betjening svejledni ng. Spülen Auf der Suche nach einem neuen Geschirrspüler? FreshWay FW 32 n° d'article per mettent de co nserver des ali ments au frais. Asci ugare quin di completa mente l'in terno. Nar kéldslussen ar óppen ár det kylskápstemperatur ¡ hela skápet. Är din fråga inte listad? FreshWay FW 32 nº de artículo 91 están concebidas par a mantener fr íos los alimentos. En kondenstorktumlare är en torktumlare där kondensen samlas upp i en behållare. Lämna en tydlig och omfattande beskrivning av ditt problem och din fråga. En vanlig metod för att lösa problemet med ett illaluktande kylskåp är att hälla ner vinäger i avloppet och placera en kopp vinäger ett tag i kylen. Dórromhángning 6 Dórrarna kan hángas om sá att dórrarna blir hôger- eller vänsterhängda. No sumerja nunc a en agua la b olsa neve ra. Relaterade produktmanualer. Wie können wir Ihnen helfen? V erpackungsmaterial ist kein Spielzeug für Kinder.

Sollte der Zulaufschlauch nicht lang genug sein, dann. Utskjutande metalidelar pá ryggsidan och kanter bakom och under skapet kan vara vassa. Relaterade produktmanualer. Liebe Indesit Kunden, aufgrund der aktuellen Lage ist es umso wichtiger geworden, dass gerade jetzt Ihre Haushaltsgeräte zuverlässig und einwandfrei funktionieren. Eventuelle kleine Unvo llkommenhe iten oder Mas erungen de r Teile sind a uf die beso ndere Eige n. Vrid ter- mostaten till och lát dórren stá óppen. En avloppsansluten torktumlare är en torktumlare där varm luft och kondens dräneras genom en slang.